آگهی مزایده بوفه و انتشارات
تاریخ : شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 10:17 | تعداد بازدید : 809
مزایده بوفه
دانشگاه اردکان در نظر دارد محل بوفه را بر اساس شرایط و ضوابط به صورت مزایده برای سال تحصیلی 97-96 به واجدین شرایط واگذار نماید.           
متقاضیان محترم (دانشجویان دانشگاه اردکان و بومی استان یزد) می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده بوفه  از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.آخرین مهلت تحویل مدارک به امور مالی دانشگاه 11 شهریور96 می­باشد.
دریافت اسناد
 
 
 مزایده انتشارات
دانشگاه اردکان در نظر دارد محل انتشارات را بر اساس شرایط و ضوابط به صورت مزایده برای سال تحصیلی 97-96 به واجدین شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان محترم (دانشجویان دانشگاه اردکان و بومی استان یزد) می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده انتشارات  از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.   
آخرین مهلت تحویل مدارک به امور مالی دانشگاه 11 شهریور96 می­باشد.     
دریافت اسناد

 روابط عمومی دانشگاه اردکان
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035