صدور احکام جدید توسط ریاست دانشگاه اردکان
تاریخ : چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 08:29 | تعداد بازدید : 1403
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اردکان ریاست دانشگاه احکام جدیدی را بدین شرح صادر کردند:
ریاست دانشگاه اردکان طی حکمی جناب آقای دکتر علی فتح زاده را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه انتخاب نمودند.
همچنین طی حکمی از خدمات جناب آقای دکتر احمد فتاحی تقدیر و تشکر کردند و ایشان را به عنوان مشاور رئیس در امور آموزش و پژوهش انتخاب نمودند.
دکترعلی فتح زاده
معاونت آموزشی و پژوهشی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035