صدور احکام جدید توسط ریاست دانشگاه اردکان
تاریخ : یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 14:10 | تعداد بازدید : 1055
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اردکان بر اساس آئین نامه استخدامی اعضا غیر هیئت علمی دانشگاه های عضو هیئت امنا، و در چارچوب بهبود و ارتقا بخش اداری،تشکیلات و نیروی انسانی غیر هیئت علمی، احکام  زیر توسط  دکتر علی نصیری طوسی رئیس دانشگاه صادر شد:
سرکار خانم دکتر فاطمه بهجتی اردکانی به عنوان رئیس هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه و جناب آقای رضا پور دهقان به عنوان دبیر هیات اجرایی منابع انسانی و آقایان دکتر محمد رضا الهی فرد،دکتر سید حسن موسوی،دکتر مجید مروتی،و علیرضا شاکر به عنوان عضو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند.
روابط عمومی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035