قابل توجه دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه
تاریخ : شنبه 3 تیر 1396 ساعت 09:49 | تعداد بازدید : 1231
دانشجويان گرامي براي استفاده از خوابگاه هاي دانشگاه در سال تحصيلي جديد باید موارد زير را در نظر داشته باشند:
1.خوابگاه ياس براي دانشجويان كارشناسي ارشد در نظر گرفته شده است.
2.دانشجويان كارشناسي ورودي جديد در خوابگاه شماره 1 پيام نورمستقر خواهند شد.
3.خوابگاه نور به دانشجويان كارشناسي اختصاص خواهد داشت.
4.براي دانشجويان سنواتي (اعم از كارشناسي وكارشناسي ارشد) خوابگاه شماره 2 پيام نور در نظر گرفته شده است.
5.مبلغ اجاره بهاي يك نيمسال براي دانشجويان روزانه2850000 ريال و براي دانشجويان شبانه 4000000 ريال تعيين شده است.
6.لازم است دانشجويان عزيز در اولين هفته شروع نيمسال جديد براي جابجايي و استقرار در خوابگاه حتماً حضور داشته باشند در غير اينصورت ممكن است ظرفيت خوابگاه ها با دانشجويان جديدالورود پر شود و پس از آن امكان اختصاص خوابگاه براي شما عزيزان وجود نداشته باشد.
7.در صورت خالي ماندن ظرفيت خوابگاه ها امكان جابجايي در آغاز نيمسال آينده تحصيلي با شرايطي كه اعلام مي شود وجود دارد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035