اطلاعیه سیاهه نشریات نامعتبر
تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1392 ساعت 11:18 | تعداد بازدید : 1367
بنا به مکاتبه تیرماه92 وزارت علوم با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، به منظور ارتقای هرچه بیشتر کیفیت تولیدات علمی، پیشگیری از انتشارات مقالات ارزشمند پژوهشگران کشور در نشریات نامعتبر خارجی و ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی ارزیابی این گونه نشریات در دانشگا های کشور، سیاهه نشریات نامعتبر(black list) که به شرح ذیل به تصویب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری رسیده به شرح ذیل از طریق از طریق وبگاه« دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی» به آدرسhttp.rppc.msrt.ir  اعلام می گردد:
به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در راستای همسویی با فرمایشات امام خامنه ای(مدظله العالی) در محکومیت رژیم صهیونیستی، نشریات رژیم صهیونیستی نیز در سیاهه نشریات نامعتبر قرار گرفته است.
به علاوه با  عنایت به بررسی های صورت گرفته و با توجه به اهداف مطرح شده، از تاریخ ورود نام هر نشریه به سیاهه مذکور(تاریخ تصویب)، آن نشریه بعنوان یک نشریه نامعتبر شناخته خواهد شد و این مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد.
لازم به یادآوری است، این سیاهه بطور مداوم در معاونت پژوهش و فناوری مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. در صورتی که هریک از این نشریات از سطح علمی قابل قبول برخوردار شوند از این سیاهه خارج و از آن تاریخ به عنوان نشریه معتبر تلقی خواهند شد و در صورتی که نشریه نامعتبر جدیدی شناسایی شود به این سیاهه اضافه خواهد شد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035