ارائه ماهیانه بسته های فرهنگی
تاریخ : شنبه 29 شهریور 1393 ساعت 14:07 | تعداد بازدید : 1115
امور فرهنگی دانشگاه اردکان در نظر دارد ماهیانه بسته های فرهنگی را از طریق همین سامانه در اختیار دانشجویان قرار دهد.در آخر هرترم نیز مسابقه برگزار می شود که سؤالات مسابقه از همین بسته های فرهنگی تهیه شده است و به افراد برگزیده نیز جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد. امید است که مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.
بسته فرهنگی شماره یک

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035