ساعت شروع کلاسها در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
تاریخ : دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 09:01 | تعداد بازدید : 3365
ساعت شروع کلاسها در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به شرح ذیل میباشد:
از93/6/22 لغایت93/6/30
نوبت صبح:            10-8                                          12-10
نوبت عصر:           15-13:30                                16:45-15:15                     18:30-17

از93/6/31 تا پایان ترم
نوبت صبح:           10-8                                        12-10
نوبت عصر:          14:30-13                                 16:15-14:45                        18-16:30

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035