تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشدسال93
تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 13:24 | تعداد بازدید : 2388
ضمن تبریک به مناسبت ولادت امام رضا (ع) بدینوسیله تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد روز دوشنبه 1393/6/24 اعلام می‌گردد.
مدارک مورد نیاز:
1- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) و یک برگ کپی از آن
* پذیرفته‌شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی‌باشند، لازم است تا اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک و فرم شماره 14 (به پیوست) را ارائه نمایند (از گواهی تایید شده کارشناسی و فرم شماره 14 یک برگ کپی نیز لازم می‌باشد).
* آن دسته از  پذیرفته‌شدگانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در آزمون (زمان ثبت نام 1392/8/12 لغایت 1392/8/19) دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 1393/6/31 فارغ التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر (فرم شماره 15 پیوست) که میانگین کل واحدهای گذرانده آنان براساس صفر تا 20 تا تاریخ 1392/6/31 و یا 92/11/30 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور درج و قبلاً به تایید مسئول ذیربط رسیده است را زمان ثبت نام ارائه نمایند.
2- اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمامی صفحات آن
3- اصل کارت ملی و دو سری کپی از آن
4- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
* برادرانی که با توجه به ضوابط، پس از ثبت نام در دانشگاه اردکان برای آنان معافیت تحصیلی صادر می‌گردد، باید 12 قطعه عکس 4×3 ارائه نمایند.
5- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند (مقررات وظیفه عمومی) مندرج در صفحه شماره 3 دفترچه راهنمای شماره یک آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1393 مشخص کند (مخصوص برادران).
6- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
7- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران
8- اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین‌نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی مصوب 1393/2/25 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده‌اند (فرم پیوست شماره 13).
فرم شماره 13
فرم شماره 14
فرم شماره 15

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035