اسامی دانشجویان دانشگاه اردکان که در کارشناسی ارشد افتخار آفریدند
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 10:21 | تعداد بازدید : 2682
امسال نیزبه لطف حق تعالی تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه اردکان موفق شدند تا با قبولی در مقطع کارشناسی ارشد افتخاری دیگر را برای این مجموعه آموزشی رقم بزنند. در سال تحصیلی جدید نام بیش از 22 نفر از فارغ التحصیلان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و هچنین 10نفر از فارغ التحصیلان دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی این دانشگاه به چشم می خورد که این تنها پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی است که قطعا انتظار می رود شمار دیگری از این عزیزان در آینده در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز پذیرش شوند.دانشگاه اردکان ضمن تبریک به این دانشجویان از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون را در همه عرصه ها برایشان آرزو می کند: 
مریم اسدی آبخیزداری دانشگاه اردکان
زهره زهیری آبخیزداری دانشگاه اردکان
میثم ششیانی آبخیزداری دانشگاه اردکان
وحید طالبی مرتع داری دانشگاه یزد
رضا صادق پناه مرتع داری دانشگاه گرگان
مسعود شفیعی بیابان زدایی دانشگاه اردکان
حسین راضی بیابان زدایی دانشگاه اردکان
سارا منتظری آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدی دعاگویی بیابان زدایی دانشگاه اردکان
سید مجتبی شریفیان بیابانزدایی دانشگاه کاشان
یاشار فقیهی روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
فخر السادات عابدی روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
مجید سلیمانی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
نسیم اسماعیلی روانشناسی عمومی دانشگاه اردبیل
هما صفاری پور روانشناسی عمومی دانشگاه یزد
سعیده ابراهیمی روانشناسی عمومی دانشگاه یزد
امینه غدیری روانشناسی عمومی دانشگاه کرمان
عاطفه طاهرپور مشاوره دانشگاه کرمان
شهاب رحمانی مشاوره خانواده دانشگاه اهواز
فاطمه نژاد فلاح مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان
رقیه عمیدی مشاوره دانشگاه بندرعباس
رسول عسکری مشاوره دانشگاه کردستان
منصور علی بخشی روانشناسی تربیتی اهواز
فائزه آجاک روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد
آرزو عبودی روانشناسی عمومی یزد
محدثه رضایی روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان
محمدمسعود متولی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
محبوبه آقایی روانشناسی عمومی دانشگاه یزد
آرزو فرخ روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان
حسین باغستانی روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
فاطمه طاهری مشاوره دانشگاه کرمان
زهرا حاج عبدالرحمانی روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد
فریبافلاح زاده روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد
فاطمه عسکری نژاد برنامه ریزی درسی یزد
حامد امیدوار مشاوره خانواده دانشگاه بندرعباس

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035