قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه اردکان(آیین نامه حمایت از دانشجویان استعداد درخشان)
تاریخ : پنج شنبه 16 مرداد 1393 ساعت 17:04 | تعداد بازدید : 2979

رییس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه جزییات آیین نامه حمایت از دانشجویان استعداد درخشان این دانشگاه را که اخیرا در کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه تصویب و برای نهایی شدن به هیأت امنای این دانشگاه ارسال شد، تشریح کرد.

این آیین نامه با هدف شناسایی دانشجویان ممتاز دانشگاه و حمایت از آنان با ارایه تسهیلات آموزشی و فراهم آوردن امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای اعتلای سطح علمی آنان تدوین شده است.

افراد واجد شرایط در این آیین نامه در شش سطح گروه‌بندی شده اند که عبارتند از:

سطح یک: دانشجویان مقطع کارشناسی که طبق آیین نامه مصوب وزارت علوم (شماره 2146/21 مورخ 15/12/1377) حایز یکی از شرایط زیر باشند:

1) برگزیدگان گروه های پنجگانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.

2) برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید وزارت آموزش و پرورش.

3) برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

سطح دو: دانشجویان با رتبه کل زیر 100 در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و رتبه کل زیر 50 درگروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی.

سطح سه: دانشجویان با رتبه کل زیر 200 در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و رتبه کل زیر 100در گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی.

سطح چهار: دانشجویان با رتبه کل زیر 500 در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و رتبه کل زیر250 درگروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی.

سطح پنج: دانشجویان با رتبه کل زیر 1000 در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و رتبه کل زیر500 در گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی.

سطح شش: دانشجویانی که در یک نیم‌سال، براساس میانگین نمرات در زمره 3 نفر اول رشته تحصیلی دانشگاهی خود باشند و میانگین نمرات آنان حداقل 2.5 انحراف معیار از میانگین نمرات در رشته تحصیلی‌شان بالاتر باشد.

بر اساس تبصره‌های پیش بینی شده در این آیین نامه، دانشجویانی که در دوران تحصیل از شرایط تحصیلی خوبی نیز برخوردار باشند، می توانند از مزایا و تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شود.

بر اساس ماده 2 این آیین نامه تسهیلاتی به شرح زیر به افراد واجد شرایط ارایه خواهدشد:

به دانشجویان سطح شش، مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه برای مدت 1 نیم‌سال (4 ماه) به عنوان کمک هزینه تحصیلی اعطا می‌شود.

به دانشجویان سطح پنج، مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه برای مدت 8 نیم‌سال به عنوان کمک هزینه تحصیلی اعطا می‌شود.

به دانشجویان سطح چهار، علاوه بر تسهیلات بند 2، مبلغ چهار میلیون ریال در هر نیم‌سال برای مدت 8 نیم‌سال به عنوان کمک هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط اعطا می‌شود.

به دانشجویان سطح سه، علاوه بر تسهیلات بندهای 2 و 3، مبلغ چهار میلیون ریال در هر نیم‌سال برای مدت 8 نیم‌سال به عنوان کمک هزینه خرید کتاب و تجهیزات اعطا می‌شود.

به دانشجویان سطح دو، علاوه بر تسهیلات بندهای 2، 3 و 4، مبلغ چهار میلیون ریال در هر نیم‌سال برای مدت 8 نیم‌سال به عنوان پژوهانه برای انجام تحقیق‌های دانشجویی با تایید گروه مربوط و مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه اعطا می‌شود.

دانشجویان سطوح پنجگانه یک تا پنج همچنین می‌توانند به مدت 8 نیم‌سال، از امکانات ورزشی به طور رایگان استفاده کنند‌ و در استفاده از خوابگاه و کار دانشجویی دارای اولویت هستند.

همچنین دانشجویان سطوح پنجگانه یک تا پنج، براساس آیین نامه مصوب، امکان ادامه تحصیل به صورت هم زمان در دو رشته تحصیلی را دارند.

 


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035