پرداخت 50% هزینه بیمه تکمیلی اعضای غیر هیأت علمی
تاریخ : چهارشنبه 25 تیر 1393 ساعت 09:24 | تعداد بازدید : 1143
در جلسه شورای اداری دانشگاه مورخ 93/4/24 پیشنهاد پرداخت 50درصد هزینه بیمه تکمیلی اعضای غیر هیأت علمی و افراد تحت تکفل آنها در سال 93 مورد موافقت قرار گرفت.
امور اداری دانشگاه

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035