شرکت جمعی از دانشجویان پسر ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه در اردوی بخش تاریخی خرانق اردکان
تاریخ : شنبه 7 اسفند 1395 ساعت 10:03 | تعداد بازدید : 731
جمعی از دانشجویان پسر ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه  پس از یک روز بارانی در اردوی بخش تاریخی خرانق اردکان شرکت کردند.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035