پیام عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه اردکان، و دبیر علمی "نخستین همایش ریاضی و آمار شیراز" در روز پایانی این همایش
تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت 07:43 | تعداد بازدید : 545
http://www.msconf.kharazmii.com/fa/news.php?rid=33

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035