قابل توجه متقاضيان وام دانشجويي جهت نيمسال دوم سال تحصيلي96-95
تاریخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 09:26 | تعداد بازدید : 589
به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در پورتال دانشجويي صندوق رفاه نسبت به تشكيل پرونده اقدام نموده اند مي رساند،دانشجويان عزيز مي توانند جهت دريافت فرم تقاضاي وام از تاريخ 95/11/16 الي95/11/21 به اموردانشجويي مراجعه نمايند.دانشجويان داراي پرونده در سيستم فاز 2 نيازي به دريافت و تكميل فرم ندارند. همچنین به اطلاع مي رساند  دانشجويان متقاضي وام هاي ضروري وازدواج حداكثر تا تاريخ 95/11/25 نسبت به تحويل مدارك مورد نياز دريافت وام به امور دانشجويي اقدام نمايند، لازم به ذكر است تاريخ فوق قابل تمديد نمي باشد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035