برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه اردکان
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 10:09 | تعداد بازدید : 797
سرپرستان خوابگاه های دانشجویی و کارکنان انتظامات دانشگاه اردکان در کارگاه آموزشی پیشگیری از  اعتیاد شرکت نمودند.
شرکت کنندگان در این کارگاه با اصول پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد خانمان سوز مخدر بیشتر آشنا شدند. در این کارگاه یک روزه یکی از مأمورین مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی اردکان و آقای آریانپور از اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اردکان به بیان مباحث این دوره پرداختند.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035