اعزام 60 نفر از اعضای خانواده های اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه به مشهد مقدس
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 08:58 | تعداد بازدید : 980
60 نفر از اعضای خانواده های اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه اردکان به مشهد مقدس اعزام شدند. به گفته دکتر خوانین زاده سرپرست ستاد رفاهی دانشگاه اردکان این اردو به مدت 4 روز برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این اردو با بدرقه دکتر غفوری چرخابی رئیس دانشگاه اردکان اعزام شدند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035