قابل توجه اعضای هیأت علمی- تصویب آئین نامه جدید پژوهانه
تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 ساعت 19:39 | تعداد بازدید : 1280
با توجه به تصویب آئین نامه جدید پژوهانه اعضای هیأت علمی خواهشمند است واجدین شرایط با مراجعه به آئین نامه های پژوهشی فرم های شماره 2 و 6 از فصل دهم(2-10)و( 6-10) تکمیل و به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی تحویل نمایند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035