بازدید مسئولین از خوابگاه ها همزمان با هفته خوابگاه ها
تاریخ : شنبه 27 اردیبهشت 1393 ساعت 11:29 | تعداد بازدید : 1336
همزمان با هفته خوابگاه ها معاون دانشجویی دانشگاه به همراه مدیر امور فرهنگی و سرپرست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از خوابگاه اردشیری بازدید کردند.
دکتر عزیزیان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه در جمع خوابگاهیان با بیان اینکه زندگی خوابگاهی تجربه یک زندگی گروهی است گفت: دانشجویان خوابگاهی بایستی با شرایط موجود در خوابگاه، تجربیات جدیدی را در دوری از خانواده بیاموزند و با همدیگر تعامل و مدارا داشته باشند. در این دیدار دانشجویان خوابگاه اردشیری هم برخی از خواسته های خود را از جمله تقویت سایت خوابگاه، ساماندهی سرویس های داخل شهری، رفع مشکلات تأسیسات خوابگاه و راه اندازی تیم والیبال مطرح کردند که مسئولین دانشگاه نیز قول پیگیری موارد را دادند.
همچنین در نشست جداگانه ای در خوابگاه یاس مشکلات خوابگاه های یاس و نور مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035