برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار HEC-HMS
تاریخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت 08:48 | تعداد بازدید : 1116
یک دوره کارگاه آموزشی نرم افزار HEC-HMS در سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه که به همت انجمن علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد کاربرد نرم افزار HEC-HMS در موضوعات آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مرتع و آبخیزداری با نحوه کاربرد این نرم افزار در آبخیزداری و مهندسی رودخانه آشنا شدند.
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035