آغاز به کار شورای جدید صنفی دانشجویی
تاریخ : یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 08:28 | تعداد بازدید : 986
اعضای شورای صنفی دانشجویی دانشگاه اردکان در سال تحصیلی96-95 مشخص شدند.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی 9 نفر با کسب اکثریت نسبی به عنوان اعضاء اصلی و سه نفر به عنوان اعضا علی البدل به ترتیب زیر انتخاب شدند:
1-رسول سلیمانی
2-حسن زینلی
3-محمدرضا میرمجربیان
4-نگین جاوری
5-محمدرضا نوری شمسی
6-علی رنجکش
7-علی رضازاده فلاح اناری
8-محدثه قادری
9-امیررضا رفیع

اعضاء علی البدل:
1-اشکان باقری
2-مریم شاه مرادی
3-الیاس خسروی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035