انتصابات جدید در دانشگاه
تاریخ : یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ساعت 15:04 | تعداد بازدید : 2909
طی ابلاغ های جداگانه ای از سوی ریاست محترم دانشگاه، مسئولیت دکتر احمد فتاحی از عنوان معاون آموزشی و دانشجویی به معاون آموزشی و پژوهشی اصلاح گردید و آقای دکتر محمدرضا الهی فرد به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی و آقای دکتر ابوالفضل عزیزیان به سمت سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه منصوب شدند.

دکتر احمد فتاحی
***

دکتر محمدرضا الهی فرد
***


دکتر ابوالفضل عزیزیان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035