کارگاه یک روزه تفکر همه جانبه نگر در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه ها
تاریخ : سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 13:21 | تعداد بازدید : 1005

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035