اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها
تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 07:55 | تعداد بازدید : 888

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035