انعکاس خبر ضیافت اندیشه اساتید اردکان در سایت ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاهی
تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 13:17 | تعداد بازدید : 748

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035