کارگاه تخصصی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی
تاریخ : شنبه 8 آبان 1395 ساعت 14:57 | تعداد بازدید : 176

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 تلفن : 32240921-035 فکس:32248384-035