قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه اردکان
تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 11:20 | تعداد بازدید : 1043
به اطلاع می رساند که هیأت بازرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ95/8/4 و 95/8/5 در دانشکده روانشناسی اتاق117 مستقر و آماده شنیدن نظرات شما می باشد.
دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035