مشخصات طرح های خیری
تاریخ : چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ساعت 15:25 | تعداد بازدید : 2251
خوابگاه دخترانه نور
نام خیر: مرحوم دکتر عباس ریحانی
میزان کمک نقدی:400/000/000تومان
مساحت خوابگاه:1100مترمربع
ظرفیت:96 نفر
***
خوابگاه دخترانه یاس
نام خیر: حاج حسین عابدی
میزان کمک نقدی:200/000/000تومان
مساحت خوابگاه:1200مترمربع
ظرفیت:150 نفر
***
خوابگاه دخترانه خیری جدید
نام خیر: حاج جلال تقوی زاده
میزان کمک نقدی: 3/000/000/000 تومان
مساحت کل ساختمان خوابگاه:3500 مترمربع
ظرفیت:450 نفر
***
احداث بخش اعظم سالن آمفی تئاتر
نام خیر:مرحوم حاج حسین توکلیان
میزان کمک نقدی:1/000/000/000
زیربنا:400مترمربع
ظرفیت: 200نفره
***
تأمین بخشی از تجهیزات رایانه ای
نام خیر:دکتر سید ولی فاطمی
خرید تجهیزات و راه اندازی سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
***
اهدا زمین
نام خیر:حاج سید محمد فاطمی
اهداء 3000مترمربع زمین

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035