قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
تاریخ : دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ساعت 14:55 | تعداد بازدید : 2059
بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت آئین نامه کارشناسی ارشد به قسمت حوزه آموزشی/آئین نامه ها و جهت دریافت فرم های آموزشی، فرم های مربوط به پایان نامه و فرمت نگارش پایان نامه به قسمت حوزه آموشی/فرم ها مراجعه نمایند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035