مشارکت دانشجویان دانشگاه اردکان در طرح کمک به دانش آموزان نیازمند
تاریخ : یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 08:39 | تعداد بازدید : 860
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید جمعی از دانشجویان دانشگاه اردکان در قالب کانون چتر مهربانی وابسته به امور فرهنگی این دانشگاه در مراسم«شکوفه های مهر» شرکت نمودند تا لبخند را بر لبان کودکان نیازمند بیاورند.
برنامه شکوفه های مهر در ادامه طرح درخت آرزوهاست که از سوی دو مؤسسه خیریه غیرانتفاعی در اردکان اجرا می شود. در اجرای این طرح با شناسایی کودکان نیازمند، بی سرپرست و بدسرپرست به آنان کمک های لازم صورت می گیرد. مراسم شکوفه های مهر همراه با اجرای برنامه های متنوع هنری و فرهنگی از سوی اعضای کانون چتر مهربانی دانشگاه اردکان شب گذشته در محل خانه تاریخی سنایی واقع در بافت قدیم این شهر ادامه یافت.آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035