تأکید رئیس دانشگاه اردکان بر نقش آمار دقیق در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت
تاریخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت 15:55 | تعداد بازدید : 813
رئیس دانشگاه اردکان با حضور در محل اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن، نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سرشماری اقدام نمود.
دکتر غفوری چرخابی پس از ثبت مشخصات خود، در خصوص اهمیت سرشماری به بیان یک روایت در این خصوص پرداخت و گفت: به فرموده امام علی(ع) هرحرکتی به شناخت احتیاج دارد. رئیس دانشگاه اردکان همچنین آمار دقیق در حوزه های مخلف را نیازجامعه جهت برنامه ریزی در کوتاه مدت و بلندمدت عنوان کرد.
گفتنی است اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه اردکان جهت سهولت شرکت در سرشماری نفوس و مسکن می توانند به آقای ارشادی کارشناس itدانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035