قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه(پایان فروردین ماه، آخرین مهلت اجاره بهای خوابگاه)
تاریخ : چهارشنبه 19 فروردین 1394 ساعت 15:11 | تعداد بازدید : 1581
بدینوسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که تا تاریخ94/1/11 نسبت  به پرداخت اجاره بهای خوابگاه در نیمسال جاری اقدام نکرده اند و مشمول50 درصد جریمه شده اند تا پایان فروردین ماه مهلت دارند نسبت به پرداخت اجاره بهای خوابگاه اقدام نمایند.
امور دانشجویی دانشگاه

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035