آغاز فرآیند انتخاب استاد نمونه
تاریخ : سه شنبه 18 فروردین 1394 ساعت 14:53 | تعداد بازدید : 1434
اعضای هیأت علمی واجد شرایط می توانند شیوه نامه و کاربرگ مربوطه را از لینک زیر دریافت نموده و به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا دانشکده ها نتایج بررسی پرونده متقاضیان  را حداکثر تا 94/2/1 به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ارسال نمایند.
دریافت فایل
دفتر  نظارت و ارزیابی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035