اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جدید
تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 ساعت 18:14 | تعداد بازدید : 995
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جدید در محل ساختمان سازمان مرکزی برگزار گردید.
رئیس دانشگاه اردکان در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام« اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، فعالیت های فرهنگی را زیرساخت سایر محورهای توسعه عنوان و بر عزم دانشگاهیان در تقویت حوزه های فرهنگی و دینی تأکید کرد. دکتر غفوری چرخابی همچنین اجرای برنامه های فرهنگی را در چارچوب تقویم فرهنگی یک ساله دانشگاه خواستار شد.
در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای بهره مندی دانشجویان از برنامه های فرهنگی سطح شهر، در مورد اردوهای دانشجویی و برنامه های مرتبط با مناسبت های ملی و دینی بحث و تبادل نظرو تصمیماتی اتخاذ گردید.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035