درخشش دانشجویان رشته مشاوره در همایش کشوری«فضای مجازی و هویت»
تاریخ : سه شنبه 26 فروردین 1393 ساعت 10:36 | تعداد بازدید : 1400
دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه اردکان در همایش ملی «فضای مجازی و هویت» خوش درخشیدند.
خانم ها«نرجس ابتدایی» و« ریحانه زارع» به همراه استاد راهنمایشان «زهرا احمدی» در رشته پوستر اثر خود را با عنوان«بررسی مقایسه ای اعتیاد به اینترنت، حالت های هویت و سبک زندگی در دانشجویان شهرستان اردکان» ارائه کردند که موفق به کسب عنوان برتر شدند.پوستر به همراه مقاله ارائه شده توسط دانشجویان مذکور از بین بیش از 500 اثر ارسالی در بین رتبه 1 تا36 قرار گرفت که در همایش نیز توسط دانشجویان دانشگاه اردکان ارائه گردید. پژوهش «بررسی مقایسه ای اعتیاد به اینترنت حالت های هویت و سبک زندگی در دانشجویان شهرستان اردکان» حاصل 2ماه تحقیق میدانی خانم ها ابتدایی و زارع به همراه استادشان می باشد که در دانشکده های تابعه دانشگاه اردکان و دانشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی این شهرستان انجام شده است.گفتنی است همایش یک روزه«فضای مجازی و هویت» پنجم اسفند ماه گذشته به میزبانی مرکز مطالعات ملی دانشگاه تهران برگزار گردید.
دانشگاه اردکان این موفقیت را به خانم ها نرجس ابتدایی و ریحانه زارع و همچنین استاد راهنمایشان خانم زهرا احمدی و کلیه اساتید و دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تبریک می گوید.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035