دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
تاریخ : چهارشنبه 20 فروردین 1393 ساعت 14:48 | تعداد بازدید : 1012
پیرو برگزاری موفقیت آمیز«اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» و استقبال نهادها و سازمان ها و نیز به منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و استفاده از توانمندیهای داخلی در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد« دومین نمایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در تاریخ7 إلی10 اردیبهشت 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 8 و 9 برگزار نماید. همچنین این معاونت در نظر دارد همچون سال گذشته از مراکز پژوهشی و دانشگاه های متقاضی خرید محصولات تأیید و عرضه شده در این نمایشگاه در قالب« یارانه خرید» طبق ضوابطی که اعلام خواهد شد، حمایت ویژه نماید.
(جهت کسب اطلاعات بیشتر به بورد دانشکده ها مراجعه شود.)

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035