اطلاعیه تدوین منشور کیفیت آموزش عالی توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 10:25 | تعداد بازدید : 1037
 به استحضار می رساند مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منشور کیفیت آموزش عالی را در دست تدوین دارد. لذا خواهشمند است علاقه مندان و صاحبنظران ضمن دانلود فایلpdf ضمیمه، به سؤالات ذیل پاسخ دهند.
ضمناً علاقه مندان پاسخ ها را تا تاریخ 23 خرداد به روابط عمومی دانشگاه اردکان تحویل و یا به آدرس m.dehestany@gmail.comایمیل نمایند. پیشاپیش از همکاری علاقمندان و پژوهشگران قدردانی می گردد.
1-نظر آن دانشگاه در خصوص خلأهای 14 گانه نظام تضمین کیفیت آموزش عالی مندرج در گزارش چیست؟
2-چه خلأهای دیگری را مورد تأکید قرار می دهید به طور مشخص لطفا ذکر فرمایید.
3-برای این خلأها چه تدابیر سیستمی لازم است اندیشیده شود؟
الف-در سطح سیاست های حاکمیتی(وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...)
ب-در سطح ساختارهای منطقه ای در سرتاسر کشور
ج-در سطح مدیریت های دانشگاهی(هیأت امنا، هیأت رئیسه،شوراها، معاونت ها و...)
د-در سطح گروه های دانشگاهی(لطفاً پاسخ ها را عملیاتی و به زبان مدیریتی و اجرایی ارائه فرمایید.)
4-چه می توان کرد که خود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر مبنای استقلال آکادمیک و با تشکیل انجمن ها و کنسرسیومها بتوانند به صورت سیستمی و درونزا نظام دانشگاهی کشور را در جهت کیفیت سامان بدهند؟ لطفا راه حل های کاربردی ارائه فرمایید.
5-در سطح بین المللی چه امکانهایی برای کمک به تضمین کیفیت آموزش عالی ملی ما در تراز جهانی وجود دارد؟(مثل عضویت در نهادهای اعتبار سنجی بین المللی، دعوت از ممیزین)
6-مشکلات و ضعف های موجود در فعالیت های صورت گرفته زیر که تاکنون نتوانسته اند مشکل کیفیت آموزش عالی را به طور رضایت بخش رفع و رجوع کنند چیست؟ لطفا به مشکلات سیستمی و مدیریتی که بر حسب دانش و تجربه های خود با آن مواجه شده اید به طور مشخص اشاره فرمایید.
6-1.ارزیابی درونی گروه ها
6-2.ارزیابی بیرونی گروه ها
6-3.ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف مدیریتی
6-4.رتبه بندی و سطح بندی و...
6-5.فعالیت های نظارت و ارزیابیدر دانشگاه ها
6-6.سنجش آموزش کشور
6-7.شورای گسترش
6-8.هیأت های ممیزه و آیین نامه ارتقا
6-9.بازرسی های دوره ای و موردی
6-10.سایر فعالیت ها(لطفا ذکر فرمائید)
7.از ظرفیت های بخش غیردولتی و نهادهای حرفه ای و تخصصی چگونه می توان برای تضمین کیفیت آموزش عالی در کشور استفاده کرد؟ راه های عملی چیست؟ چه سیاست ها و برنامه های اجرایی لازم است؟

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035