کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت تکنولوژی،جذب، انطباق و تجاری سازی در دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ : شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 12:19 | تعداد بازدید : 550

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 تلفن : 32240921-035 فکس:32248384-035