پنجمین گنگره مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 13:21 | تعداد بازدید : 1048
اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی آسیا و اقیانوسیه و پنجمین گنگره مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی:


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035