انتخاب دکتر احمد فتاحی اردکانی به عنوان استاد نمونه سال95 دانشگاه اردکان
تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 ساعت 12:38 | تعداد بازدید : 1937
دکتر احمد فتاحی اردکانی به عنوان استاد نمونه سال95 دانشگاه اردکان  انتخاب شد.
بر اساس شیوه نامه انتخاب استاد نمونه سال 95 دانشگاه اردکان طی فرایند انتخاب استاد نمونه در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اردکان، دکتر احمد فتاحی اردکانی به استناد فعالیت های آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی و عمومی به عنوان استاد نمونه سال 95 دانشگاه اردکان انتخاب گردید. وی دارای مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان می باشد.دانشگاه اردکان این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی سربلندی و توفیق در سایر عرصه ها را دارد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035