قابل توجه دانشجویان-اعلام سابقه ورزشی
تاریخ : یکشنبه 4 اسفند 1392 ساعت 08:01 | تعداد بازدید : 2229
دانشجویانی که سابقه حضور در هر رشته ورزشی در هر سطح و مقطعی دارند به رئیس تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه(استاد سالاری) مراجعه نمایند.
تلفن مرکز تربیت بدنی7248170
امور تربیت بدنی و فوق برنامه

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035