آیین نامه امتحانات
تاریخ : شنبه 7 دی 1392 ساعت 08:06 | تعداد بازدید : 2150
اطلاعیه
 
اساتید، مراقبین و دانشجویان محترم
 
بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای دانشگاه در خصوص برگزاری و غیبت در امتحانات اعلام می شود
 
 1. امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 2. ضروری است دانشجویان یک ربع قبل از امتحان در جلسه حاضر باشند.
 3. همراه داشتن کارت ورود به جلسه در امتحان الزامی است.
 4. دانشجویان موظف می باشند مطابق شماره صندلی در محل از پیش تعیین شده قرار گیرند.
 5. در صورت غیبت در جلسه امتحان برای آن درس نمره صفر منظور خواهد شد.
 6. با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح زیر است:
 • داشتن کارت جعلی ورود به جلسه
 • استفاده از هر گونه یادداشت، نوشته، کتاب غیر مجاز و جزوه.
 • رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
 • رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و... بدون هماهنگی با مراقبین.
 • استفاده از تلفن همراه به هر دلیل
 • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
 • نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت
 • برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین.
 • خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان.
 • فرستادن شخص دیگری به جای خود.
برخی از مجازاتهای ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه
 1. درج نمره تنبیهی(25/.)و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
 2. محرومیت موقت از تحصیل
 3. سایر مجازات ها بر اساس آیین نامه
 
در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی و پایه و اختصاصی وجود ندارد و مرجع تصمیم گیری، کمیته انضباطی دانشگاه است.
 
 
دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035