چاپ اولین کتاب انتشارات دانشگاه اردکان
تاریخ : یکشنبه 17 آذر 1392 ساعت 10:50 | تعداد بازدید : 2384
اولین کتاب انتشارات دانشگاه اردکان به زیور طبع آراسته شد.
کتاب« مبانی ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی» تألیف دکتر احمد فتاحی استادیار دانشگاه اردکان می باشد که در راستای موضوع اقتصاد منابع طبیعی پژوهش و تألیف شده است.
این کتاب در 5 فصل تدوین شده که شامل فصل های کلیات منابع طبیعی- کارکردها، کالاها و خدمات منابع طبیعی- مبانی نظری ارزش گذاری اقتصادی- روشهای ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و کاربرد تجربی روش های ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی می باشد. کتاب« مبانی ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی» در  365 صفحه، در قطع وزیری و در تیراژ 1000هزار نسخه چاپ شده است.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035