قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه(شیوه نامه اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان)
تاریخ : سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 11:54 | تعداد بازدید : 568
دریافت اطلاعیه های مربوطه:
اطلاعیه شماره 1
اطلاعیه شماره 2

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 تلفن : 32240921-035 فکس:32248384-035