قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه(شیوه نامه اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان)
تاریخ : سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 11:52 | تعداد بازدید : 1051

دانشجویان عزیز ساکن خوابگاه های دانشگاه برای دریافت فایل های مربوط به شیوه نامه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان به اطلاعیه های دانشجویی وب سایت مراجعه نمایند.
اداره امور خوابگاه ها

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035