دفاع اولین دانشجوی فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه اردکان از پایان نامه خود
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 15:37 | تعداد بازدید : 1299
اولین دانشجوی فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه اردکان از پایان نامه خود دفاع کرد.
خانم زهرا جعفری، بعنوان اولین دانشجوی فارغ التحصیل در رشته مرتعداری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان از پایان نامه خود تحت عنوان "تعیین رویشگاه Anchusa strigosa با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی" دفاع کرد.
لازم به ذکر است از این پایان نامه دو مقاله با رویکرد علمی-پژوهشی و دو مقاله کنفرانسی استخراج شده است. 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035