اطلاعیه کارگاه علمی طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان
تاریخ : شنبه 16 آذر 1392 ساعت 11:34 | تعداد بازدید : 1970
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار می کند؛
کارگاه علمی طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان
زمان: چهارشنبه 27آذر ماه 1392 به مدت یک روز از ساعت9:30 إلی16
مکان: آمفی تئاتر شهید شهریاری
دانشگاه صنعتی سهند

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035