نحوه پرداخت اجاره بهای خوابگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 و بدهی معوق:
تاریخ : چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 11:15 | تعداد بازدید : 1349
1-پرداخت بدهی معوق
دانشجویانی که بدهی معوق دارند لازم است بدهی خود را تا تاریخ 20/11/94 پرداخت نمایند (شماره حساب 2020084211 نزدبانک تجارت و یا شماره حساب 0109865008006 نزد بانک ملی به نام درامدهای اختصاصی دانشگاه اردکان).
برای اطلاع از بدهی خود با شماره 03532240808 (اداره امور خوابگاه ها) تماس بگیرید.
 2-پرداخت اجاره بهای خوابگاه ودریافت معرفی نامه
از آنجا که تمام خوابگاه های دانشگاه خودگردان است، دانشجویان متقاضی خوابگاه بایستی اجاره بهای مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را (مبلغ 215000 تومان) تا تاریخ 20/11/1394 پرداخت نمایند (شماره حساب 2020084211 نزدبانک تجارت و یا شماره حساب 0109865008006 نزد بانک ملی به نام درامدهای اختصاصی دانشگاه اردکان).و اصل فیش واریزی را به اداره امور خوابگاه ها تحویل ومعرفی نامه جدید دریافت نمایند.
*اجاره بهای خوابگاه برای دانشجویان شبانه در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 مبلغ 310000 تومان می باشد.
لازم به ذکر است اجاره بهای خوابگاه دانشجویان ساکن خوابگاههای اردشیری وروانشناسی  که برای کلاسهای آموزشی با سرویس تردد می کنند مبلغ 120000 تومان می باشد.
 
حوزه معاونت دانشجویی-اداره امور خوابگاه ها

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035