آیین نامه و شیوه نامه جدید جشنواره دانشجوی نمونه
تاریخ : یکشنبه 13 دی 1394 ساعت 10:34 | تعداد بازدید : 1257
لطفا آیین نامه ها را از لینک های زیر دریافت نمائید:
(ضمنا متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه می توانند به آدرس www.nemooneh.saorg.ir مراجعه نمایند.
شماره یک
شماره دو
شماره سه


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035