لینک اختصاصی پایگاه های online و offlin
تاریخ : چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 09:42 | تعداد بازدید : 2101
با سلام و احترام
همکار گرامی
لینک اختصاصی پایگاه های آنلاین(OnLine) و آفلاین(Offline) در ذیل به حضورتان ارسال می گردد:

http://www.magiran.com/

راهنمایDOI


http://ardakan.elmjo.ir

http://paperexplorer.ir/index.php?option=com_rsform&formId=67

http://www.civilica.com

http://www.noormags.ir

http://www.sid.ir/

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035