دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی از پایان نامه
تاریخ : سه شنبه 1 دی 1394 ساعت 08:03 | تعداد بازدید : 1616
اولین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اردکان در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از پایان نامه خود دفاع کرد.
خانم ساناز افخمی اردکانی دانشجوی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از پایان نامه خود با عنوان « قیمت گذاری کالا ها و خدمات در فقه امامیه» دفاع کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر حسین غفوری چرخابی و استاد مشاور آن دکتر علی تولائی بودند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035